โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสวรรค์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสวรรค์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

Zero waste School
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562คณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสวรรค์ ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการขยะโรงเรียนวัดศรีประชาสวรรค์  แกนนำชุมชน  อสม. และประชาชน
Read More
โรงเรียนเพลินพัฒนาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนเพลินพัฒนาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

Zero waste School
โรงเรียนเพลินพัฒนาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ เมื่อวันที่ 25 พ.ย.62 ที่ผ่านมา โรงเรียนเพลินพัฒนามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ เด็กๆผู้นำฐานปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข็งขัน แนะนำฐานการเรียนรู้กันด้วยความกระตือรือร้น สนุกสนาน ค่ะขยะ โดยมีการรับฟังการบรรยายและชมการสาธิตฐานการเรียนรู้
Read More
คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียน จากสำนักเทศบาลนนทบุรีจำนวน 150 คน มาเยี่ยมชมโรงเรียน

คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียน จากสำนักเทศบาลนนทบุรีจำนวน 150 คน มาเยี่ยมชมโรงเรียน

Zero waste School
คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนจากสำนักเทศบาลนนทบุรีมาเยี่ยมชมโรงเรียน วันที่ 13 ธันวาคม 2561   คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนจากสำนักเทศบาลนนทบุรีจำนวน 150 คน มาเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยมีการรับฟังการบรรยายและชมการสาธิตฐานการเรียนรู้
Read More
โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste ) ปี 2561

โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste ) ปี 2561

Zero waste School
โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE ) ปี 2561 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอนุบาลสุดารักษ์ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะของกรมส่งเสริมคุณภาพ               สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนต้องขอขอบคุณคุณครูทุกท่านและขอบใจเด็กๆนักเรียนที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนปลอดขยะนะคะ
Read More