กีฬาสี-02
Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561 🌳

กิจกรรม

กิจกรรมวันน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาฏบพิตร

วันที่12 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และเด็กๆได้น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาฏบพิตร ซึ่งทางโรงเรียนได้น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน มาเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างประหยัด รู้คุณค่า คุณครูได้บอกเล่าพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านผ่านสมุดภาพสามมิติ และร่วมกันถวายพวงมาลัยเพื่อเป็นราชสักการะ

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันเกิดโรงเรียน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิเศษ “วันเกิดโรงเรียน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปีการก่อตั้ง คุณครูชวนเด็กๆมาช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนด้วยการทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ และเนื่องจากตรงกับวันเกิดของคุณครูสุดา ทศานนท์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนด้วย คุณครูและเด็กๆจึงได้ร่วมอวยพรวันเกิด และรับพรจากคุณครูสุดาฯค่ะ

อ่านเพิ่มเติม »

Zero waste School

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนปลอดขยะ 

ธนาคารขยะ

ธนาคารขยะของโรงเรียนสุดารักษ์ ขยะประเภทไหน ขายได้ ขายไม่ได้ เเละต้องทำอย่างไรกับขยะเหล่านี้บ้างก่อนนำมาขายที่ธนาคารขยะของเรา 

Art Gallery

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ที่บูรณาการความรู้ด้านศิลปะเชื่อมโยงกับธรรมชาติเพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านสังเกต จดจํา บันทึก พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึงการรับรู้ทางสุนทรียผ่านศิลปะกับธรรมชาติ

เมนูอาหารประจำเดือน

ตารางกิจกรรม

October 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
  • เปิดจองนักเรียนใหม่ภาคปลาย ปีการศึกษา2563
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
  • รับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ /ประเมินผลพัฒนาการด้านสติปัญญาภาคต้น อ.1-อ.3
27
  • รับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ /ประเมินผลพัฒนาการด้านสติปัญญาภาคต้น อ.1-อ.3
28
  • ประเมินผลพัฒนาการด้านสติปัญญาภาคต้น อ.1-อ.3
29
  • ประเมินผลพัฒนาการด้านสติปัญญาภาคต้น อ.1-อ.3
30
  • ประเมินผลพัฒนาการด้านสติปัญญาภาคต้น อ.1-อ.3
31

รีวิวจากผู้ปกครอง

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter