กีฬาสี-02
Menu

รางวัลที่ได้รับ

ปีการศึกษา 2562

 • ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste School)

ปีการศึกษา 2561

 • รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)       ประจำปีพ.ศ. 2561
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวด MEGA Dancercise
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 3-7 ปี จัดโดยสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย (CAT)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และถ้วยสปิริต การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 3-7 ปี จัดโดยสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย

ปีการศึกษา 2560

 • ได้รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประจำปีการศึกษา 2560-2562
 • รางวัลมาตรฐานอาหารปลอดภัย จากโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย
 • ด.ญ.ปณิชา รักษาจำปาเรือง ผลงาน  “โรงเรียนในฝันของหนู” ได้รับการคัดเลือกติดแสดง Wall of Art ในงาน World Didac  Asia
ปีการศึกษา 2559
 •  รางวัลถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี การประกวดเต้นประกอบเพลง Dance Exercise ระดับปฐมวัย
 •  โล่ประกาศเกียรติคุณ 10 ครูคุณธรรม สตรีไทย

ปีการศึกษา 2558

 • รางวัลถ้วยประทานพระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ “ของเล่นรักษ์โลก” ประเภททีม ชื่อผลงาน “ปลาหมึกยุบยับ”
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้นระดับอนุบาลเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “พลังจิ๋ว พิทักษ์โลก”  ภายใต้โครงการ Godji The Adventure สนับสนุนโดยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และรางวัลที่ 2 การประกวดอาคารปลอดขยะ ขนาดเล็ก                        จัดโดยกรุงเทพมหานครฯ
 • รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
 •  โครงงาน “ติ๊กต๊อก นาฬิกา ” ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 •  รางวัลชนะเลิศการประกวดเมก้า แดนเซอร์ไซด์  แชมเปี้ยนชิพ จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
 •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเชียรลีดดิ้ง จัดโดยสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย และสมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย
 •  ได้รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประจำปีการศึกษา 2557-2559
 • เป็นโรงเรียนนำร่อง นำสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปีมาใช้ในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2556
 •  โครงงาน “กล้วย กล้วย”  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 •  รางวัลโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปีการศึกษา 2555
 • บุคลากรครูจำนวน 5 ท่านได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
 • รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ประเภททีมการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 • รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันฉีกตัดปะภาพ การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2554
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับ ก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2554
 • รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา
 • รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดเต้นออกกำลังกาย ดัชมิลล์คิดส์ ขยับสนุกสุขภาพดี
 • รางวัล สุขาภิบาลอาหารดีเด่น สำนักงานเขตจตุจักร
 • รางวัลชมเชยระดับภาค กรุงเทพมหานครฯ โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ตราพระราชทาน โรงเรียนนำร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประเทศไทย

ปีการศึกษา 2553

 • รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
  ในการประกวดออกกำลังกาย เพื่อสมรรถภาพ นักเรียนอนุบาลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ปีการศึกษา 2552

 • บุคลากรครู เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดนิทานภาพ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี โครงการบ้านแปลน บุ๊คส์ อวอร์ด
  2009 ในหัวข้อ “ปลูกต้นกล้าแห่งความคิดสร้างจิตสำนึกพอเพียง”
  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโรตารี กรีฑาอนุบาล 
  ครั้งที่ 2 กีฬาสกูตเตอร์ 30 เมตร 6 ขวบหญิง

ปีพ.ศ. 2551

 • รางวัลตัวแทนภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นเยาวชน 
  อายุไม่เกิน 15 ปีและรางวัลขวัญใจ เทสโก้โลตัส การแข่งขันแอโรบิคในโครงการ “สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้ โลตัส”
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดกองเชียร์ กีฬาอนุบาล กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2
 • รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาอนุบาล กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ขว้างไกลหญิง, ชู้ตบาสหญิง และยืนกระโดดไกลชาย 
 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโรตารี กรีฑาอนุบาล วิ่ง 30 เมตร 6 ขวบชาย, สกูตเตอร์ 30 เมตร 6 ขวบหญิง, จักรยาน 30 เมตร 6 ขวบหญิง

ปีพ.ศ. 2550

 • รางวัลชนะเลิศการประกวดเต้นแอโรบิค S26 
  progress Gole Dancercise ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกีฬาอนุบาล ครั้งที่ 1
 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาอนุบาล 
  กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 วิ่ง 4 x 25เมตรชาย ,
  วิ่ง 4 x 25เมตร หญิง,ขว้างไกลชาย,ขว้างไกลหญิง, ชู้ตบาสชาย, ยืนกระโดดไกล ชาย ,ยืนกระโดดไกลหญิง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 เล่านิทานประเภททีม รุ่นอายุ 4-6 ปี ในโครงการลับสมอง ประลอง ปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่ 2                         ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี

ปีพ.ศ. 2549

 • รางวัลชนะเลิศ การเล่านิทานชิงถ้วยพระราชทาน
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  ประเภททีม รุ่นอายุ 4-6 ปี ในโครงการ “ลับสมอง ประลอง ปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน”
  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิค ดัชมิลล์ ระดับอนุบาล

ปีพ.ศ. 2548

 • รางวัลชนะเลิศ การเล่านิทานชิงถ้วยพระราชทาน
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  ประเภททีม รุ่นอายุ 4-6 ปี ในโครงการ “ลับสมอง ประลอง ปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน”
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิค ดัชมิลล์ ระดับอนุบาล

ปีพ.ศ. 2546 

 • รางวัลที่ ๒ ถ้วยพระราชทานพระองค์เจ้าโสมเสลีพระราชาทินัดดามาตุการประกวดภาพวาดระบายสี “โรงพยาบาลในฝันของหนู” จัดโดยโรงพยาบาลสิมิติเวชเด็ก
 • ชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดขบวนพาเหรดในงานมหกรรมกีฬาอนุบาล Kid’s Sport
 • รางวัลโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการดัชมิลล์รักสิ่งแวดล้อม
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter