วันนี้แอดมินจะชวนคุณพ่อคุณแม่ไปดูกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องของลมในธรรมชาติ และเด็กๆชั้นอนุบาล2 กำลังสำรวจลมในธรรมชาติ

วันนี้แอดมินจะชวนคุณพ่อคุณแม่ไปดูกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องของลมในธรรมชาติ และเด็กๆชั้นอนุบาล2 กำลังสำรวจลมในธรรมชาติ

กิจกรรม
วันนี้แอดมินจะชวนคุณพ่อคุณแม่ไปดูกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องของลมในธรรมชาติ และเด็กๆชั้นอนุบาล2 กำลังสำรวจลมในธรรมชาติกันอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งจับลม. การสัมผัสลมรอบๆตัว. แล้วพบกับกิจกรรมการเรียนรู้สนุกๆของเด็กๆกันอีกนะคะ
Read More
น้องเล็กๆมาโรงเรียนได้ฝึกทักษะที่สำคัญ คือ การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ

น้องเล็กๆมาโรงเรียนได้ฝึกทักษะที่สำคัญ คือ การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ

กิจกรรม
น้องเล็กๆมาโรงเรียนได้ฝึกทักษะที่สำคัญ คือ การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ เรียนรู้ระเบียบวินัย เช่นการจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ ไปแอบดูน้องเล็กสุด เดินแถวกันอย่างมีระเบียบ แถมเก็บรองเท้าเข้าที่ได้ด้วยตนเองแล้วน่ารักจริงๆ❤️
Read More
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสวรรค์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสวรรค์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

Zero waste School
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562คณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสวรรค์ ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการขยะโรงเรียนวัดศรีประชาสวรรค์  แกนนำชุมชน  อสม. และประชาชน
Read More