กีฬาสี-02
Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561 🌳

กิจกรรม

เล่นกับดอกไม้รอบตัว

เมื่อเราให้เด็กๆได้อยู้ใกล้ชิดธรรมชาติ สิ่งที่ครูได้สังเกตเห็นคือรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความกระตือรือร้นตื่นเต้นในการเรียนรู้ รวมทั้งวิธีการต่างๆในการเล่นสนุกจากสิ่งรอบตัว

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานผีเสื้อและแมลง

ทัศนศึกษาอุทยานผีเสื้อและแมลงเด็กๆชั้นอนุบาล๒ ผู้ปกครองจิตอาสาพร้อมกับคณะครูได้ไปทัศนศึกษาที่อุทยานผีเสื้อและแมลง โดยได้รับความกรุณาจาก อ.เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผีเสื้อและแมลง อนุเคราะห์มานำสำรวจและให้ความรู้แก่เด็กๆและผู้ปกครอง

อ่านเพิ่มเติม »

Zero waste School

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนปลอดขยะ 

ธนาคารขยะ

ธนาคารขยะของโรงเรียนสุดารักษ์ ขยะประเภทไหน ขายได้ ขายไม่ได้ เเละต้องทำอย่างไรกับขยะเหล่านี้บ้างก่อนนำมาขายที่ธนาคารขยะของเรา 

Art Gallery

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ที่บูรณาการความรู้ด้านศิลปะเชื่อมโยงกับธรรมชาติเพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านสังเกต จดจํา บันทึก พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึงการรับรู้ทางสุนทรียผ่านศิลปะกับธรรมชาติ

เมนูอาหารประจำเดือน

ตารางกิจกรรม

May 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

รีวิวจากผู้ปกครอง

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter