กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมอบรมธรรมชาติศึกษา ครู ครั้งที่ 10

คณะครูได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดที่ผ่านมากลับไปสัมผัสกับธรรมชาติเพื่อเติมเต็มหัวใจ ในการอบรม “เปิดหัวใจให้ธรรมชาติ” ซึ่งโรงเรียนได้จัดต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่10 ครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติน้ำตกเจ็ดคต และ Banpa Nature School จ.สระบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรด้านธรรมชาติศึกษา อ.เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ นักธรรมชาติวิทยา อ. เข็มทอง โมราษฎร์ (ครูจืดโรงเรียนเด็กรักป่า ) และ ครูมินท์ อ.ธนาพร ตระกูลดิษฐ์ ผู้สื่อสารธรรมชาติ ทำให้การอบรมครั้งนี้คุณครูได้รับความรู้ทั้งด้าน ธรรมชาติภายใน และ Nature Games สนุกๆ ได้อาบป่าเติมพลังกันอย่างเต็มเปี่ยม ให้คุณครูกลับมาอย่างสดชื่น พร้อมเต็มที่ในการจัดการเรียนรู้ที่สนุกสนานให้กับเด็กๆในเทอมปลายนี้

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter