กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมถวายพวงมาลาราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่4 ธันวาคม2563 จัดกิจกรรมถวายพวงมาลาราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร # ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter