กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมวันเปิดบ้านการเรียนรู้ open house ภาคต้น ปี2563

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ เข้าชมนิทรรศการกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ open house ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 🌼 ระหว่างวันที่ 2 - 6 และ 9 -13 พฤศจิกายน 2563 ⏰ เวลา 08.00 - 16.30 น.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter