กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมสร้างรังนก

และแล้ววันที่เด็กๆรอคอยก็มาถึง การทดลองสร้างรังนกด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบที่ได้วาดไว้ ครูได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเด็กๆในการทำงานให้สำเร็จ การทำงานร่วมกันด้วยความร่วมมือ แปลกใจนิดหน่อยที่ไม่มีกลุ่มไหนทะเลาะกัน อุปสรรคของเด็กๆจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆในการเชื่อมติด ต่อ มัด ครูอาจต้องช่วยสนับสนุนในการจับ เสนอแนะอุปกรณ์ที่น่าจะเหมาะในการใช้งานบ้าง แต่ผลงานที่ออกมาก็เกินความคาดหมายของครูมาก เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองมากกว่าที่คาดคิด สุดท้ายครูบีให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนุกกันจริงๆทั้งครูและเด็กจนลืมเวลากันเลยทีเดียว❤️

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter