กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมออกแบบรังนก ชั้นอนุบาล3

“เราจะสร้างรังนกได้หรือไม่?” จากครั้งที่แล้วที่ครูบีชวนเด็กๆวาดรูปรังนกจากประสบการณ์เดิม วันนี้ครูบีเติมเต็มประสบการณ์ ด้วยการนำเสนอคลิปรังนกแบบต่างๆ และนำรังนกของจริงที่หามาได้มาจัดแสดงให้เด็กๆสังเกตอย่างใกล้ชิด บนโต๊ะทำงานมีเศษวัสดุตามที่เด็กๆได้เสนอไว้ในการวาดภาพรังนกครั้งแรกมาประกอบการทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้สำรวจวัสดุต่างๆเพื่อตัดสินใจ ครูชวนเด็กๆทำงานเป็นกลุ่มเล็กๆ2-3 คน ให้ออกแบบ “รังนก” ที่จะทดลองสร้างร่วมกัน และจดรายการวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนั้น เป็นอีกกิจกรรมสนุกที่เด็กๆทำงานกันจนเลยเวลา.... พร้อมทั้งคำถามที่ถามครูบีว่า “เมื่อไหร่ครูบีจะให้ทำ?”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter