กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันพุธที่26 สิงหาคม 2563  ผู้นำฐานการเรียนรู้รุ่นใหม่ ที่เพิ่งอาสาเข้ามารับตำแหน่งได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา2563  ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาเด็กๆ ทดสอบความสามารถและไหวพริบจากการถามตอบแบบสนุกสนานเป็นกันเอง เติมพลังความเชื่อมั่นในการนำเสนอให้กับเด็กๆอย่างเต็มเปี่ยม นอกจากนั้นยังได้ให้กำลังใจคุณครูและผู้บริหารในการสานต่อสิ่งที่ได้ทำให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น #ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน❤️

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter