กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้าห้อง

สัปดาห์ที่ผ่านมา กิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งของพี่ๆอนุบาล3 คือกิจกรรมการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง แต่ละห้องเรียนมีผู้สมัครเป็นหัวหน้าห้องจำนวน3คน ซึ่งมาจากการอาสาและได้รับการรับรองจากเพื่อนและคุณครูประจำชั้น เด็กๆได้ทดลองกระบวนการเลือกตั้ง นับตั้งแต่การบอกเล่านโยบาย(สิ่งที่จะทำ )เมื่อได้รับการเลือก ในวันลงคะแนนมีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ รับบัตรลงคะแนน เข้าคูหากาบัตร และร่วมลุ้นคะแนนเลือกตั้ง ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้อง และอีกสองคนเป็นรองหัวหน้า ซึ่งจะมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันหลังจากนี้ตลอดปีการศึกษา

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter