กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมการอบรมครูกับการพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ EF

จากการได้เข้ารับการอบรมการพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ EF ครูได้ทดลองนำมาประยุกต์ในการจัดกิจกรรม โดยได้ชวนให้เด็กๆเก็บใบไม้และวัสดุธรรมชาติมาแบ่งปันแลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์ผลงานแบบร่วมมือ เด็กๆมีความตั้งใจ จดจ่อกับการทำงานสร้างสรรค์ผลงานให้สำเร็จ ต่อยอดกิจกรรมด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ปรับปรุงผลงานโดยเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนวัสดุอื่นๆ # ศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างน่าทึ่งเสมอ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter