กีฬาสี-02
Menu

กิจกรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่

วันที่22-30 มิถุนายน 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ซึ่งในปีนี้มีการฝึกปฏิบัติการในมาตรการต่างๆตามแบบNew Normal โดยแบ่งการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครองออกเป็นกลุ่มย่อยห้องเรียนละ4-6คน  ฝึกการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆไปพร้อมกับเด็กๆ อาทิเช่น การตรวจคัดกรอง ระบบการรับ/ส่งนักเรียน การล้างมืออย่างถูกวิธี การรับประทานอาหารในแบบเว้นระยะห่าง การเล่นสนามแบบเว้นระยะรอบ ตรวจสอบระบบมือถือเพื่อการดูวงจรปิดในระบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ มีความเข้าใจ ในมาตรการ ลดความกังวล รวมทั้งสามารถเตรียมความพร้อมในการมาโรงเรียนในวันเปิดเรียนครั้งแรกของลูกๆที่ใกล้จะมาถึงได้ดียิ่งขึ้น ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในมาตรการต่างๆของโรงเรียนอย่างดียิ่ง ได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆอีกครั้ง ดูโรงเรียนจะมีความสดใสขึ้นมาทันที

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter