กีฬาสี-02
Menu

อาคารสถานที่  ที่คุณครูช่วยกันปรับเปลี่ยน เรามีอ่างล้างมือใหม่บริเวณสนามและด้านหน้าอาคารเรียน จุดรับ/ส่งนักเรียน ที่พักคอยสำหรับผู้ปกครองที่ปรับปรุงใหม่

อาคารสถานที่  ที่คุณครูช่วยกันปรับเปลี่ยน เรามีอ่างล้างมือใหม่บริเวณสนามและด้านหน้าอาคารเรียน จุดรับ/ส่งนักเรียน ที่พักคอยสำหรับผู้ปกครองที่ปรับปรุงใหม่ การจัดเตรียมห้องเรียนแบบเว้นระยะห่าง และฉากกั้นสำหรับเวลานอน รวมไปถึงห้องพยาบาลและห้องคัดกรองเพื่อความปลอดภัย พร้อมแล้วสำหรับการเปิดเรียนที่กำลังจะมาถึง

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter