กีฬาสี-02
Menu

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโดยบริษัททรูลี่โนแลน ด้วยน้ำยาที่ได้รับการรับรองในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า และ เป็นน้ำยาที่มีความปลอดภัยสูง ในระดับ Food Grade

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโดยบริษัททรูลี่โนแลน ด้วยน้ำยาที่ได้รับการรับรองในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า และ เป็นน้ำยาที่มีความปลอดภัยสูง ในระดับ Food Grade สามารถใช้ฉีดพ่นทำความสะอาดในบริเวณโรงครัว โรงอาหารได้ โดยได้ทำการฉีดพ่นอบฆ่าเชื้อโรคในบริเวณห้องเรียน ห้องประกอบต่างๆ ห้องครัว โรงอาหาร ห้องน้ำสนามเด็กเล่น และภายในรถโรงเรียน เป็นมาตรการทำความสะอาดขั้นสดุท้ายเพื่อพร้อมเตรียมรับกิจกรรมปฐมนิเทศกลุ่มย่อยในสัปดาห์หน้า ๒๒-๓๐ มิถุนายน และการเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter