กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมการทำความสะอาดและการเตรียมอาคารสถานที่

กิจกรรมการทำความสะอาด และการเตรียมอาคารสถานที่ เพื่อให้พร้อมต่อการต้อนรับการเปิดเรียนใหม่แบบ New Normal แม้ว่าจะมีภารกิจที่หนักหนาแค่ไหน แต่คุณครูก็พร้อมที่จะสู้   และปรับเปลี่ยน เตรียมสถานที่เพื่อสุขภาพทีดีของลูกๆทุกคน

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter