กีฬาสี-02
Menu

การตรวจคัดกรองโควิด-19

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของร.ร. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลวิภาวดี และ ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส 4 สายพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดเรียนใหม่ที่ใกล้จะมาถึงค่ะ ❤️

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter