กีฬาสี-02
Menu

ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เพิ่มเติม รอบสุดท้ายก่อนเปิดเรียนภาคต้นปี 2563 8 มิถุนายน2563 เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เพิ่มเติม รอบสุดท้ายก่อนเปิดเรียนภาคต้นปี 2563
8 มิถุนายน2563 เป็นต้นไปธุรการโรงเรียนเปิดทำการ และเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เพิ่มเติมในบางระดับชั้น สำหรับท่านผู้ปกครองที่สนใจจะติดต่อหรือเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า ก่อนเดินทางมายังโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม และทำให้การติดต่อสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
นัดหมายติดต่อ โทร02-561-2966

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter