กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมประกวดมารยาท

กิจกรรมการประกวดมารยาท นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่3 โดยมีกิจกรรมมารยาทไทยให้เด็กๆได้ลองปฏิบัติง่ายๆตามวัย น้องเล็กๆได้ฝึกในเรื่องมารยาทการไหว้ ส่วนพี่โต ก็มีการกราบพระ  เดินผ่านผู้ใหญ่  ซึ่งแต่ละห้องก็ปฏิบัติกันได้ดีมาก สำหรับห้องเรียนที่ชยะใจกรรมการมีความพร้อมเพรียงปฏิบัติได้สวยงาม ได้รับรางวัลปีนี้ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ได้แก่ห้องครูเจน-ครูโส-ครูปาล์ม ชั้นอนุบาลปีที่1 ห้องอ.1|1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้องอ.2|1 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้อง 3|1 ขอปรับมือให้เด็กๆและคุณครูทุกคนนะคะ👏👏👏

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter