กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง

กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง # ชวนเด็กๆรับประทานอาหารกันให้หมดจาน ถ้าไม่อิ่มเติมได้ แต่ไม่เหลือไว้เป็นขยะ 🥰การสอนให้เด็กรู้คุณค่าของอาหารที่รับประทาน จะทำให้เราใชัทรัพยากรของโลกนี้อย่างคุ้มค่า

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter