กีฬาสี-02
Menu

เมนูไข่จากไข่ไก่อินทรีย์

ไข่จ้าไข่ …ไข่เป็นส่วนผสมหลักในอาหารของเด็กๆเกือบทุกวัน ด้วยความห่วงใย ทางโรงเรียนจึงเลือกไข่ไก่อินทรีย์ มาเป็นวัตถุดิบอาหารปลอดภัยของเด็กในทุกมื้อ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter