กีฬาสี-02
Menu

คุณครูอนุบาลสุดารักษ์ก็ทานผักเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคุณครูค่ะ

คุณครูอนุบาลสุดารักษ์ก็ทานผักกันนะคะ 🥰เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคุณครู จึงมีโครงการครูกินผักคู่ขนานไปพร้อมๆกับเด็กๆ มื้ออาหารกลางวันของคุณครู มีการปรับเปลี่ยนให้ได้ส่วนที่เหมาะกับสุขภาพ ได้แก่ แป้ง1 ส่วน เนื้อสัตว์ 1 ส่วนและผัก/ผลไม้1 ส่วน คุณครูจะได้มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถส่งต่อแรงบันดาลในการกินผักให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดี

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter