กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมต้นถั่วที่พ่อ-ลูกปลูก

ต้นถัวที่พ่อ-ลูกได้ปลูกกันเมื่อเดือนที่แล้ว ได้งอกงามผลิดอก จนเห็นเป็นผลผลิตที่น่าชื่นใจ ❤️นอกเหนือจากการเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย คุณพ่อได้สร้างแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆที่มากคุณค่า การได้เห็นดอกและฝักถัวครั้งแรก นำไปสู่คำถามที่สงสัยใคร่รู้มากมาย เกิดการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆได้ไม่รู้จบ ครูขอขอบคุณคุณพ่อทุกท่านอีกครั้งที่ได้ร่วมกันสร้างแปลงถั่วมหัศจรรย แปลงนี้

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter