กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมวันเด็กชุมชน

วันเด็กในปีนี้ เสาร์ที่ 11 ม.ค63 คณะครูโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ ได้ร่วมแบ่งปันความสุขให้กับเด็กๆในชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ และชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ด้วยของเล่นและการจัดกิจกรรมเกมต่างๆ นอกจากนั้นยังได้เข้าร่วมงานทำบุญประจำปีของหมู่บ้านอยู่เจริญ ซึ่งเป็นชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ ซึ่งผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนทุกท่านต่างได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของเด็กๆด้วยดีเสมอมา

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter