กีฬาสี-02
Menu

เล่นกับดอกไม้รอบตัว

เล่นกับดอกไม้รอบตัว สีสันที่มีหลากหลายลองสังเกตดีๆจะเห็นว่าสีเดียวกันแต่สีก็อ่อนแก่ไม่เท่ากัน เด็กๆอ.1ได้สัมผัสและสังเกตสีต่างๆด้วยตัวเอง ขอบคุณดอกไม้ที่ผลิบานและเป็นครูผู้มอบสุนทรียะให้กับเด็กๆในวันนี้💕😀🌷🌳🌿💕

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter