กีฬาสี-02
Menu

โรงเรียนเพลินพัฒนาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนเพลินพัฒนาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.62 ที่ผ่านมา โรงเรียนเพลินพัฒนามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ เด็กๆผู้นำฐานปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข็งขัน แนะนำฐานการเรียนรู้กันด้วยความกระตือรือร้น สนุกสนาน ค่ะขยะ โดยมีการรับฟังการบรรยายและชมการสาธิตฐานการเรียนรู้

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter