กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมวันลอยกระทง

คุณครูได้เล่าประวัติความเป็นมาของประเพณี และบอกขั้นตอนวิธีการทำกระทง รวมทั้งบอกเล่าพิษภัยของขยะกระทง ที่ตกค้างในแม่น้ำ เด็กๆได้ทดลองประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างๆที่ได้นำมา

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter