กีฬาสี-02
Menu

อบรมธรรมชาติศึกษา ผู้บริหารและคณะครูที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 13 -14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา มีการอบรมธรรมชาติศึกษาของผู้บริหารและคณะครูที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยการนำของคณะวิทยากร อ.พรเลิศ ละออสุวรรณ อ.เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ และ อ.กฤษณี นครินทร์ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืนที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งได้เรียนรู้ระบบนิเวศชายหาด ความสำคัญของลุ่มน้ำและท้องทะเล  นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา เกาะ และทะเลไทย คณะครูร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ ฝึกฝนทักษะ รวมทั้งได้เติมพลังจากธรรมชาติ พร้อมที่จะกลับมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆเมื่อเปิดเทอมด้วยความสุขสดชื่นค่ะ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter