กีฬาสี-02
Menu

โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste ) ปี 2561

โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE ) ปี 2561

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอนุบาลสุดารักษ์ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะของกรมส่งเสริมคุณภาพ               สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนต้องขอขอบคุณคุณครูทุกท่านและขอบใจเด็กๆนักเรียนที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนปลอดขยะนะคะ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter