กีฬาสี-02
Menu

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิค ” Mega Dancercise Championship 2018 “

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิค " Mega Dancercise Championship 2018 "

นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ค่ะ
เด็กๆตัวแทนนักกีฬาแอโรบิคของโรงเรียนทั้ง 9 คน ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
“Mega Dancercise Championship 2018” ที่ จัดโดยสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา
ซึ่งจากการตั้งใจฝึกซ้อม ความพร้อมเพรียง การกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รวมถึงการทำงานเป็นทีมของเด็กๆ
ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วยการคว้า “รางวัลชนะเลิศ” ในการประกวดครั้งนี้ค่ะ ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะ 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter