กีฬาสี-02
Menu

คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียน จากสำนักเทศบาลนนทบุรีจำนวน 150 คน มาเยี่ยมชมโรงเรียน

คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนจากสำนักเทศบาลนนทบุรีมาเยี่ยมชมโรงเรียน

วันที่ 13 ธันวาคม 2561  
คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนจากสำนักเทศบาลนนทบุรีจำนวน 150 คน มาเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยมีการรับฟังการบรรยายและชมการสาธิตฐานการเรียนรู้

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter