กีฬาสี-02
Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561 🌳

กิจกรรม

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่

อาทิตย์ที่12 กค.63 กิจกรรมการประขุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่​ ได้รับเกียรติจากครูหวาน​ อาจารย์ธิดา​ พิทักษ์สินสุข​ ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ​ เมื่อลูกรักเข้าโรงเรียนอนุบาล​ “เด็กยุคใหม่จะพัฒนาอย่างไร​ในวิถีNew Normal”

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมดนตรีส่งเสริมอัจฉริยภาพ​ดนตรีคีรีบูน​

สัปดาห์นี้​เริ่มมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆตามหลักสูตร​ เด็กๆได้เรียนดนตรีส่งเสริมอัจฉริยภาพ​ดนตรีคีรีบูน​

อ่านเพิ่มเติม »

เก็บตกช่วงปิดเรียนเดือนเมษายน63 ที่ผ่านมา แม้โรงเรียนจะปิด แต่คุณครูของเราก็ไม่ได้หยุดการพัฒนาตนเอง

เก็บตกช่วงปิดเรียนเดือนเมษายน63 ที่ผ่านมา แม้โรงเรียนจะปิด แต่คุณครูของเราก็ไม่ได้หยุดการพัฒนาตนเอง

อ่านเพิ่มเติม »

ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเตรียมสถานที่คือการได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครอง

ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเตรียมสถานที่คือการได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครอง

อ่านเพิ่มเติม »

Zero waste School

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนปลอดขยะ 

ธนาคารขยะ

ธนาคารขยะของโรงเรียนสุดารักษ์ ขยะประเภทไหน ขายได้ ขายไม่ได้ เเละต้องทำอย่างไรกับขยะเหล่านี้บ้างก่อนนำมาขายที่ธนาคารขยะของเรา 

Art Gallery

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ที่บูรณาการความรู้ด้านศิลปะเชื่อมโยงกับธรรมชาติเพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านสังเกต จดจํา บันทึก พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึงการรับรู้ทางสุนทรียผ่านศิลปะกับธรรมชาติ

เมนูอาหารประจำเดือน

ตารางกิจกรรม

August 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
  • กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้าห้อง/รับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

รีวิวจากผู้ปกครอง

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter