กีฬาสี-02
Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561 🌳

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดินปั้นจากแป้งข้าวโพด

ในวันที่ค่าฝุ่นยังไม่ลด เด็กๆยังออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนกันไม่ได้ ครูบีจึงชวนเด็กๆมาผ่อนคลาย ด้วยดินปั้นจากแป้งข้าวโพด และดอกไม้ ใบหญ้า ในบริเวณโรงเรียน ปั้นๆคลึงๆให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรง ตื่นใจไปกับดอกไม้ ใบไม้ ต้นหญ้า สีสัน รูปร่าง ต่างๆ หลากหลาย นำมาพิมพ์ลายลงบนแป้งที่ปั้น 😊

อ่านเพิ่มเติม »

เตรียมพร้อมกับการทำความสะอาดสถานที่ ห้องเรียน

เตรียมพร้อมกับการทำความสะอาดสถานที่ ห้องเรียน พร้อมรับลูกๆที่จะเปิดเรียนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ ❤️ คุณครูคิดถึงเด็กๆแล้ว

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมสวนผักลูกรัก

ชวนคุณพ่อเด็กๆชั้นอนุบาล2 มาช่วยลูกๆปลูกผัก จากต้นถั่วที่เด็กๆเพียรเพาะมาก่อนหน้านี้จนเติบโตงอกงาม มาวันนี้มีคุณพ่อ คุณแม่มาช่วยกันทำค้างถั่ว ให้เด็กๆได้มาปลูกกัน แม้จะเหน็ดเหนื่อยและร้อน แต่ทุกๆคนก็ภาคภูมิใจกันมาก “สวนผักลูกรัก”นี้จะช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้การเจริญเติบโตของพิชไม้เลื้อย คุณค่าของอาหาร ที่จะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย รวมทั้งยังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแปลงผัก ❤️ รอชมเรื่องสนุกในตอนต่อไปกันนะคะ

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรม

ดินปั้นจากแป้งข้าวโพด

ในวันที่ค่าฝุ่นยังไม่ลด เด็กๆยังออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนกันไม่ได้ ครูบีจึงชวนเด็กๆมาผ่อนคลาย ด้วยดินปั้นจากแป้งข้าวโพด และดอกไม้ ใบหญ้า ในบริเวณโรงเรียน ปั้นๆคลึงๆให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรง ตื่นใจไปกับดอกไม้ ใบไม้ ต้นหญ้า สีสัน รูปร่าง ต่างๆ หลากหลาย นำมาพิมพ์ลายลงบนแป้งที่ปั้น 😊

อ่านเพิ่มเติม »

เตรียมพร้อมกับการทำความสะอาดสถานที่ ห้องเรียน

เตรียมพร้อมกับการทำความสะอาดสถานที่ ห้องเรียน พร้อมรับลูกๆที่จะเปิดเรียนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ ❤️ คุณครูคิดถึงเด็กๆแล้ว

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมสวนผักลูกรัก

ชวนคุณพ่อเด็กๆชั้นอนุบาล2 มาช่วยลูกๆปลูกผัก จากต้นถั่วที่เด็กๆเพียรเพาะมาก่อนหน้านี้จนเติบโตงอกงาม มาวันนี้มีคุณพ่อ คุณแม่มาช่วยกันทำค้างถั่ว ให้เด็กๆได้มาปลูกกัน แม้จะเหน็ดเหนื่อยและร้อน แต่ทุกๆคนก็ภาคภูมิใจกันมาก “สวนผักลูกรัก”นี้จะช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้การเจริญเติบโตของพิชไม้เลื้อย คุณค่าของอาหาร ที่จะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย รวมทั้งยังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแปลงผัก ❤️ รอชมเรื่องสนุกในตอนต่อไปกันนะคะ

อ่านเพิ่มเติม »

Zero waste School

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนปลอดขยะ 

ธนาคารขยะ

ธนาคารขยะของโรงเรียนสุดารักษ์ ขยะประเภทไหน ขายได้ ขายไม่ได้ เเละต้องทำอย่างไรกับขยะเหล่านี้บ้างก่อนนำมาขายที่ธนาคารขยะของเรา 

Art Gallery

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ที่บูรณาการความรู้ด้านศิลปะเชื่อมโยงกับธรรมชาติเพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านสังเกต จดจํา บันทึก พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึงการรับรู้ทางสุนทรียผ่านศิลปะกับธรรมชาติ

เมนูอาหารประจำเดือน

ตารางกิจกรรม

July 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

รีวิวจากผู้ปกครอง

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter