กีฬาสี-02
Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561 🌳

กิจกรรม

กิจกรรมวันน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาฏบพิตร

วันที่12 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และเด็กๆได้น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาฏบพิตร ซึ่งทางโรงเรียนได้น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน มาเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างประหยัด รู้คุณค่า คุณครูได้บอกเล่าพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านผ่านสมุดภาพสามมิติ และร่วมกันถวายพวงมาลัยเพื่อเป็นราชสักการะ

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันเกิดโรงเรียน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิเศษ “วันเกิดโรงเรียน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปีการก่อตั้ง คุณครูชวนเด็กๆมาช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนด้วยการทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ และเนื่องจากตรงกับวันเกิดของคุณครูสุดา ทศานนท์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนด้วย คุณครูและเด็กๆจึงได้ร่วมอวยพรวันเกิด และรับพรจากคุณครูสุดาฯค่ะ

อ่านเพิ่มเติม »

Zero waste School

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนปลอดขยะ 

ธนาคารขยะ

ธนาคารขยะของโรงเรียนสุดารักษ์ ขยะประเภทไหน ขายได้ ขายไม่ได้ เเละต้องทำอย่างไรกับขยะเหล่านี้บ้างก่อนนำมาขายที่ธนาคารขยะของเรา 

Art Gallery

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ที่บูรณาการความรู้ด้านศิลปะเชื่อมโยงกับธรรมชาติเพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านสังเกต จดจํา บันทึก พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึงการรับรู้ทางสุนทรียผ่านศิลปะกับธรรมชาติ

เมนูอาหารประจำเดือน

ตารางกิจกรรม

December 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
  • เริ่มเรียนเสริมวันเสาร์นักเรียนอนุบาล3
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

รีวิวจากผู้ปกครอง

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter