กีฬาสี-02
Menu

น้องเล็กๆมาโรงเรียนได้ฝึกทักษะที่สำคัญ คือ การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ


น้องเล็กๆมาโรงเรียนได้ฝึกทักษะที่สำคัญ คือ การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ เรียนรู้ระเบียบวินัย เช่นการจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ ไปแอบดูน้องเล็กสุด เดินแถวกันอย่างมีระเบียบ แถมเก็บรองเท้าเข้าที่ได้ด้วยตนเองแล้วน่ารักจริงๆ❤️

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter