กีฬาสี-02
Menu

คุณครูชวนเด็กๆมาทบทวนการทิ้งขยะ จากฐานการเรียนรู้ “ลุงถังกินจุ”

เปิดเรียนใหม่นี้ คุณครูชวนเด็กๆมาทบทวนการทิ้งขยะ จากฐานการเรียนรู้ “ลุงถังกินจุ” ซึ่งเป็นหนึ่งฐานการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยในการจัดการขยะภายในโรงเรียน ถังขยะของเรามีสัญลักษณ์ติดด้านนอกด้วยตัวอย่างของจริง หรือภาพเหมือนจริง เพื่อช่วยให้เด็กๆเลือกทิ้งขยะได้ถูกถัง ได้ฝึกทดลองเล่นเกม “ทิ้งขยะให้ถูกถัง” จากเศษวัสดุต่างๆที่ครูนำมา ซึ่งต้องใช้ทักษะการคิดและจัดหมวดหมู่ประเภทสิ่งของก่อนการตัดสินใจ 😊 โรงเรียนของเรามีฐานการเรียนรู้ง่ายๆที่สนุก ได้ประโยชน์อีกหลายฐานการเรียนรู้เลยนะคะ มาติดตามกัน😘

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter