กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมมอบรางวัลวันเด็ก

16 กุมภาพันธ์ 64 กิจกรรมมอบของรางวัล แก่เด็กๆและคุณครู ในโอกาสวันเด็กและวันครู ที่เพิ่งผ่านพ้นไปในช่วงเดือนมกราคมที่เราปิดเรียน ในปีนี้มีรางวัลที่คุณครูใหญ่ได้มอบให้กับเด็กๆและคุณครูดังนี้ 1.รางวัลหนอนน้อยนักอ่าน 2 รางวัลหนูน้อยจิตอาสา 3. รางวัลหนูน้อยยอดนักขายเศษวัสดุ(ที่มีสถิติต่อเนื่องสม่ำเสมอ) 4.ผู้นำสวดมนต์ 5.ผู้นำฐานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะและ 6.รางวัลห้องเรียนที่มีจำนวนสมาชิกธนาคารขยะสูงสุดในแต่ละระดับชั้น และรางวัลครูยอดนักขาย(ขยะ) 🥰

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter