กีฬาสี-02
Menu

ศูนย์สาธารณสุข 51และเจ้าหน้าที่เขตจตุจักร ได้เข้าตรวจเยี่ยมประจำปี

2ธค.63 ศูนย์สาธารณสุข 51 และเจ้าหน้าที่เขตจตุจักร ได้เข้าตรวจเยี่ยมประจำปี ด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยตรวจสอบการจัดบริการห้องครัวของโรงเรียน เก็บตัวอย่างอาหาร ตรวจสอบมาตรการโควิด สุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายในบริเวณโรงเรียน รวมถึงมาตรการของโรงเรียนในสถานการณ์ฝุ่นPm2.5 ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ ในมาตรการต่างๆของโรงเรียนที่มีความครบถ้วน ชัดเจน มีระบบการดูแลด้านสุขอนามัยของเด็กๆเป็นอย่างดี

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter