กีฬาสี-02
Menu

วันและเวลาทำการ

วัน/เวลาทำการ

ประตูโรงเรียน เปิดเวลา  06.30  น.  ปิดเวลา  18.00 น. 

ธุรการโรงเรียนเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์  เวลา  07.30-17.00 น.                                                                   

เวลาเรียน  เริ่มตั้งเเต่เวลา  08.30 – 15.00  น.

วันเสาร์  เปิดทำการเพื่อการติดต่อเวลา  09.00 – 12.00 น.  ( เว้นวันเสาร์ที่เป็นวันหยุดต่อเนื่อง – ธุรการปิดทำการ)

ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 07.15  และรับกลับภายในเวลา  17.30  น.

(การรับกลับหลังเวลา 17.30 น. มีค่าล่วงเวลา)

วันหยุด    โรงเรียนหยุดวันเสาร์-อาทิตย์,หยุดประจำภาคเรียน,วันหยุดราชการและ วันสำคัญของโรงเรียน  ซึ่งจะมีปฏิทินแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter