กีฬาสี-02
Menu

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับเด็กๆ การดูแลให้มีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย โดยในห้องเรียนได้จัดให้มีมุมการเรียนรู้ และของเล่นที่หลากหลาย ส่วนภายนอกห้องมีสระว่ายน้ำในร่ม สนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย มีเครื่องเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ บรรยากาศเป็นธรรมชาติร่มรื่น มีสวนครัว สวนสมุนไพร สวนผัสสะ (Sensory Garden) ฐานการเรียนรู้การจัดการขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีห้องประกอบต่างๆที่ครบครัน อาทิเช่น ห้องพยาบาล ห้องสื่อการสอน ห้องสมุดที่ประกอบด้วยสื่อและหนังสือต่างๆมากกว่า 4,000 รายการ ห้องดนตรีและการเคลื่อนไหว ห้องภาษาอังกฤษ และห้องศิลปะ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter