กีฬาสี-02
Menu

วัน/เวลาทำการ

โรงเรียนเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ กำหนดเวลาเรียน เวลา 9.00–14.30 น. 

   วันเสาร์ เปิดทำการเพื่อการติดต่อ เวลา 9.00 -12.00 น.
   ประตูโรงเรียน เปิดเวลา 6.30 น. ปิดเวลา 18.00 น. 
   ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 7.00 น. และรับกลับภายในเวลา 17.20 น. 
   (หากกลับหลังเวลา 17.20 น. มีค่าใช้จ่ายล่วงเวลา สำหรับครูผู้ดูแล)

**เยี่ยมชมโรงเรียนจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 11.30 น.**

อาหาร

โรงเรียนได้จัดบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ ให้กับนักเรียนทุกคนโดยเมนูอาหารจะมีการจัดสลับสับเปลี่ยนกันไป เพื่อให้เกิดความหลากหลายโดยคำนึงถึงหลักโภชนาการให้นักเรียนได้รับครบถ้วนโรงเรียนมีนโยบายในการเน้นการจัดอาหารให้เหมาะสมต่อ
การพัฒนาและการทำงานของสมอง เช่น การส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารที่มีกากใย ปรุงแต่งน้อย ลดน้ำตาลในการเป็นสารปรุงแต่งอาหาร 
  9.30 น.           นม + ขนมปังชนิดต่างๆ (นมผง คาร์เนชั่น สลับกับนมถั่วเหลือง ทุกวันอังคาร , พฤหัสบดี) 
  11.00 -11.30 น.   อาหารกลางวัน + ผลไม้สดตามฤดูกาล 
  14.00 น.          นมโรงเรียน + ของว่าง
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter