รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปีพ.ศ. 2555
บุคลากรครูจำนวน 5 ท่านได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
ประเภททีมการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันฉีกตัดปะภาพ
การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับ ก่อนประถมศึกษา
ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2554
รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา
รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดเต้นออกกำลังกาย ดัชมิลล์คิดส์ ขยับสนุกสุขภาพดี
รางวัล สุขาภิบาลอาหารดีเด่น สำนักงานเขตจตุจักร
รางวัลชมเชยระดับภาค กรุงเทพมหานครฯ โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล
ตราพระราชทาน โรงเรียนนำร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประเทศไทย

ปีพ.ศ. 2553
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ในการประกวดออกกำลังกาย เพื่อสมรรถภาพ นักเรียนอนุบาลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ปีพ.ศ. 2552
บุคลากรครู เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดนิทานภาพ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี โครงการบ้านแปลน บุ๊คส์ อวอร์ด
2009 ในหัวข้อ “ปลูกต้นกล้าแห่งความคิดสร้างจิตสำนึกพอเพียง”
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโรตารี กรีฑาอนุบาล
ครั้งที่ 2 กีฬาสกูตเตอร์ 30 เมตร 6 ขวบหญิง

ปีพ.ศ. 2551
รางวัลตัวแทนภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นเยาวชน
อายุไม่เกิน 15 ปีและรางวัลขวัญใจ เทสโก้โลตัส การแข่งขันแอโรบิคในโครงการ “สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้ โลตัส”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดกองเชียร์ กีฬาอนุบาล กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาอนุบาล กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ขว้างไกลหญิง, ชู้ตบาสหญิง และยืนกระโดดไกลชาย
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโรตารี กรีฑาอนุบาล วิ่ง 30 เมตร 6 ขวบชาย, สกูตเตอร์ 30 เมตร 6 ขวบหญิง, จักรยาน 30 เมตร 6 ขวบหญิง

ปีพ.ศ. 2550
รางวัลชนะเลิศการประกวดเต้นแอโรบิค S26
progress Gole Dancercise ถ้วยประทาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกีฬาอนุบาล ครั้งที่ 1
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาอนุบาล
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 วิ่ง 4 x 25เมตรชาย ,
วิ่ง 4 x 25เมตร หญิง,ขว้างไกลชาย,ขว้างไกลหญิง, ชู้ตบาสชาย, ยืนกระโดดไกล ชาย ,ยืนกระโดดไกลหญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 เล่านิทานประเภททีม รุ่นอายุ 4-6 ปี ในโครงการลับสมอง ประลอง ปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี

ปีพ.ศ. 2549
รางวัลชนะเลิศ การเล่านิทานชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภททีม รุ่นอายุ 4-6 ปี ในโครงการ “ลับสมอง ประลอง ปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน”
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิค ดัชมิลล์ ระดับอนุบาล