อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมได้รับการออกแบบ
เฉพาะ ให้มีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย โดยจัดห้อง ประกอบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิเช่น ห้องสมุด ห้องสื่อการสอนที่ประกอบด้วยสื่อ ต่างประเทศ มากกว่า  4,000 รายการ , ห้องกิจกรรม (บัลเล่ต์ ,รำไทย,ภาษาอังกฤษ) ห้องคอมพิวเตอร์ สระว่ายน้ำในร่ม สนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย มีเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนา กล้ามเนื้อที่หลากหลายบรรยากาศร่มรื่น ส่งเสริมความรู้