วันที่ 16 ธันวาคม 2561  
   ตัวแทนนักเรียนชั้น อ.2-อ.3 จำนวน 14 คนเข้าร่วมกิจกรรมในงาน  "OKUS Fun Fair"  ครั้งที่6 โดยได้เต้น
ประกอบเพลงชุด"สบายดีหรือเปล่า" ณ ตลาดบองมาร์เช่ จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์