วันที่ 13 ธันวาคม 2561  
    คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียน จากสำนักเทศบาลนนทบุรีจำนวน 150 คน มาเยี่ยมชมโรงเรียน  เพื่อศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยมีการรับฟังการบรรยาย และ ชมการสาธิตฐานการเรียนรู้