กิจกรรมครอบครัวร่วมเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้นอนุบาล ๑  
    ในภาคเรียนนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้ในเรื่องทะเล วันหยุดนี้ อาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  ครอบครัวของเด็กๆ
 ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จำนวน ๒๐ ครอบครัว รวม ๖๔ คน ได้ไปทัศนศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 และ สัมผัสชายหาดบางแสนกันอย่างสนุกสนานค่ะ