อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอนุบาลสุดารักษ์ ค่ะ
ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste ) ปี 2561 
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนต้องขอขอบคุณคุณครูทุกท่าน

และขอบใจเด็กๆนักเรียนที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนปลอดขยะ นะคะ