วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะกรรมการจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มาตรวจประเมิน โครงการ Zero waste School รอบระดับภาค
โดยมีหนูน้อยผู้พิทักษ์ และนักแสดงละคร "ลุงวาฬหายไปไหน" จัดกิจกรรมต้อนรับ