เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา 
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน โดยทางโรงเรียนได้นิมนต์ พระอาจารย์มหามาโนช โกวิไล
(เจ้าอาวาสวัดป่าไขแสงธรรมาราม) มารับเทียนจำนำพรรษา เครื่องอัฐบริขาร และปัจจัยต่างๆ จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ