วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันแม่ 
   โดยโรงเรียนได้เชิญคุณแม่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 เป็นผู้แทนมาร่วมกิจกรรมซึ่งได้มีกิจกรรมการถวายพระพร
การแสดงของเด็กๆ กิจกรรมรำไทย การกล่าวความรู้สึกของตัวแทนคุณแม่ เเละ ลูกๆชั้นอนุบาลปีที่ 1ได้แสดง
ความกตัญญูด้วยการกราบและมอบต้นพุดพิชญาแด่คุณแม่ เพื่อนำกลับไปปลูกให้งอกงามต่อไป