วันที่ 2/8/61 โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการซ้อมหนีไฟ 
     เพื่อให้นักเรียนเเละครู ได้มีทักษะเเละเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตน หากเกิดอัคคีภัยขึ้น ซึ่งได้ใช้เสียงสัญญาณ
ให้เหมือนสถานการณ์จริงมากที่สุด โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า กิจกรรมนี้ ทางโรงเรียนจะจัดขึ้นภาคเรียนละ 2 ครั้งค่ะ
บางปีอาจสลับเป็นการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาสอนวิธีการปฏิบัติตน เมื่อเกิดเพลิงไหม้และได้ยินสัญญาณเตือน
เด็กๆจะต้องหยุดทำกิจกรรมทุกอย่าง ถ้ามีผ้าใกล้ตัวให้หยิบผ้ามาปิดจมูกเเละปิดปากเเละก้มตัวให้ต่ำเเล้วรีบลงจากอาคาร
ให้เร็วที่สุด ฝากคุณพ่อคุณเเม่ช่วยพูดคุยกับเด็กๆ แนะนำวิธีการปฏิบัตินี้ เพื่อความคล่องตัวเเละมีสติไม่ตื่นกลัวด้วยค่ะ